Skip Navigation Links

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hasta Güvenliği Komitesi yönetim tarafından,hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak,yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde oluşturulur.
 • Komitede hastane yönetiminden en az bir kişi bulundurulur.
 • Komite,düzenli aralıklarla,yılda en az 4 kez ve gerektiğinde toplanır.
 • Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları planlanarak gerçekleştirilir.

      Komitenin görev alanı aşağıdaki konuları içerir;


 1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 3. İlaç güvenliğinin sağlanması
 4. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 5. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 6. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 7. Hasta mahremiyetinin sağlanması
 8. Hastaların güvenli transferi
 9. Hasta bilgileri ve kayıtların sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi 
 10. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 11. Enfeksiyonların önlenmesi 
 Kalite yönetim birimi toplantı kararlarını gerekli durumlarda hastane yöneticisine bildirir.
 Hasta yöneticisinin talimatları doğrultusunda işlem yapılır.

  

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

İdari Temsilci Uzm. Dr. Sevgi Ö. ASLAN

İdari Temsilci HBYS Sorumlusu

Yaşar AŞIK

Tıbbi Temsilci

Uzm. Dr. Bilal UYSAL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Arzu ÖZKAN

Kalite Yönetim Direktörü

Serpil ALAN

Eczacı

Zeynep ORALOĞLU

Sorumlu Fizyoterapist

Mesut ALOĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Pakize USLU

Sekretarya

Ayşegül ÇALIŞIR

T.C. Sağlık BakanlığıTürkiye Kamu Hastaneleri KurumuBolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel SekreterliğiAbant İzzet Baysal ÜniversitesiMerkezi Hekim Randevu SistemiBaşbakanlık İletişim MerkeziSağlıkta Buluşma NoktasıDumansız Hava SahasıObeziteKalite ve AkreditasyonSağlık Bakanlığı E Posta
Tasarım-Kodlama: FTREAH Bilgi İşlem Birimi