T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite ve Verimlilik Yönetim Biriminin Görevleri

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018

Kalite Yönetim Birimi’nin Görev Alanı:

  • -SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • -Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • -Öz değerlendirmeleri yönetir.
  • -Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • -Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • -Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,  anket sonuçlarına yönelik iyileştirme -çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
  • -SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
  • -Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • -SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.