T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kardiyak Rehabilitasyon

Güncelleme Tarihi: 12/11/2019

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON

        Kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması için uygulanan işlemlerdir. Birkaç aya kadar uzayan yatak istirahati gerektiren kalp hastalıkları tedavilerinde kardiyak rehabilitasyon ile erken hareket, günlük yaşama daha kolay uyum ve daha az komplikasyon sağlanmıştır.

     Hastanemizde Kardiyopulmoner rehabilitasyon koroner arter hastalığı olan kişilerde, koroner arter bypass cerrahisi sonrası, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve hipertansiyon varlığında, kalp kapak hastalıklarında, kalp pili sonrası, kalp nakli sonrası gibi bir çok kardiyak durum ve hastalıkta kronik obstrüktif akciğer hastalığı(KOAH), Kistik fibrozis, astım, resriktif akciğer hastalıklarında uygulanmaktadır.