Ramazan KİRENLİRamazan KİRENLİ
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

1984 Karabük doğumlu Evli ve iki çocuğu var.

Eğitim Bilgileri:

 

- Çankırı çerkeş sml - - / sağlık meslek lisesi / 14.06.2002

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Turhal Sağ. Hiz. Mes. Yüksekokulu - Hastane Yönetimi ve Organizasyonu

  Yüksek Öğrenim 2 yıl) / 01.09.2005

- Anadolu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat / Yük.Öğr.(4 yıl) / 03.06.2013

- Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi - Sosyal Hizmet / Yük.Öğr. (2+2 yıl) / 29.07.2019

Kurs Bilgileri:

 

Bulaşıcı hastalıklar ve bakım-kan yoluyla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları

Cpr (kardio pulmoner resüsitasyon)-ileri yaşam desteği (cpr)

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-izolasyon uygulamaları ve kullanılan figürler

Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi-el hijyeni

Hasta güvenliği-hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması

Hasta güvenliği-hasta düşmeleri

Hasta güvenliği-hasta transferi

Hasta güvenliği-hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması

Hasta güvenliği-hasta düşmeleri

Hasta güvenliği-hasta transferi

İdari birim bazlı eğitimler-veri toplama,veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri

İdari birim bazlı eğitimler-tıbbi termioloji eğitimi

İdari birim bazlı eğitimler-sağlık istatistiği

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlar

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-risk yönetimi

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-sağlık tarama programı

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-kesici-delici alet yaralanmaları

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-meslek hastalıkları ve hukuki sonuçlar

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-risk yönetimi

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-sağlık tarama programı

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-kesici-delici alet yaralanmaları

İş sağlığı ve çalışan güvenliği eğitimi-iş sağlığı ve güvenliği genel konular

Kişiler arası iletişim ve gelişim eğitimleri-kişiler arası iletişim

Mevzuat eğitimleri-657 sayılı devlet memurlaru kanunu

Mevzuat eğitimleri-4734 sayılı kamu ihale kanunu

 

Çalışma Bilgileri:

 

- Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Sağlık Memuru / Tıbbi Sekreteri 06.03.2006 - 07.04.2011

- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi --kapalı-- / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 08.04.2011 - 14.08.2011

- Bolu izzet baysal devlet hastanesi --kapalı-- / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 15.08.2011 - 15.08.2014

- Bolu izzet baysal eğitim ve araştırma hastanesi / sağlık memuru / tıbbi sekreter /16.08.2014 - 27.04.2015

- Bolu ruh sağlığı ve hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi / sağlık memuru /tıbbi sekreter / 28.04.2015 - 21.06.2015

- Bolu ruh sağlığı ve hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi / sağlık memuru /tıbbi sekreter / 23.06.2015 - 28.09.2015

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 29.09.2015 - 28.12.2015

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 01.01.2016 - 30.06.2016

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 02.07.2016 - 01.10.2016

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 03.10.2016 - 31.12.2016

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 02.01.2017 - 01.02.2017

- Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / sağlık memuru /tıbbi sekreter / 02.02.2017 - 02.03.2017

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 03.03.2017 - 31.05.2017

- Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / sağlık memuru /tıbbi sekreter / 01.06.2017 - 02.06.2017

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 03.06.2017 - 01.09.2017

- TKHK Bolu Kamu Hastaneleri Birliği / sağlık memuru / tıbbi sekreter / 03.09.2017 - 02.12.2017

- Bolu ruh sağlığı ve hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesi / sağlık memuru /tıbbi sekreter / 03.12.2017 - 24.07.2020

- Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Müdür Yardımcısı / 25.07.2020 -