Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
20 Aralık 2019

 

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur. Bir şiddet olayı ile karşılaşılması durumunda hastane iç hat telefonlarından’’1111’’ aranarak Beyaz Kod faaliyete geçirilmiş olur. Hastane Beyaz Kod ekibi olaya ivedilikle müdahale eder ve gerekli hukuki süreç başlatılır.

 Birim, Çalışan Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak:

1- Talep ve şikayetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.

3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlayarak başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

5- Aylık olarak Başhekimliğe rapor sunar.

6-  Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak, hizmet sunumunda kalitenin  artırılmasına, kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir, gerçekleşen olayların analizini yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.

ŞİDDET NEDİR

Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama, tehdit ve hakarete maruz kalma durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDİR

Sağlık Bakanlığının kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında  gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması  ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü  tedbirlerin  alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında “ 113 “ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

Şiddet olayları için Bakanlık Hukuk Birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına  bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN   Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi ile iletişime geçiniz.

ADRES: Fatih Mah. İzzet Baysal Cad. Ihlamur sok. No:7 Karacasu / BOLU (İdari Blok Kat:2)

TEL: 03742628445 DAHİLİ:7460

     113.jpg      eeeee.jpg     iddeteson.gif                                Gülşah ÖZTÜRK
                                 Hemşire
                                 Çalışan Hakları Birim Görevlisi