Tetkikler
09 Nisan 2018

Hastanemizde Yapılan Tetkikler

RADYOLOJİ

Direkt Grafi

Kemik Taraması (KMY ölçümü )

MR, BT, USG gibi görüntüleme hizmetleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet alımı yolu ile yapılmaktadır.

LABORATUVAR

Hastanemiz laboratuvarında;

-Sedimantasyon

-Tam idrar tetkiki (strip ile)

-İdrar mikroskopisi

-Gata mikroskopisi

-Boyasız direkt mikroskopik incelemeler

-Brusella lam agglütinasyonu (Rose Bengal)

Tetkikleri yapılmaktadır. Laboratuvar sonuçlarının güvenilirliği düzenli aralıklarla bağımsız kurumlar tarafından test edilmektedir.

Diğer biyokimyasal, mikrobiyolojik ve immünolojik testler Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında hizmet alımı yolu ile yapılmaktadır.

 

Hemogram, sedimentasyon, idrar tetkikleri, röntgen ve kemik taraması (KMY) tetkikleri hastanemizde çalışılmaktadır. Biyokimya, hormon, ELISA, mikrobiyoloji ve MR, BT, USG gibi görüntüleme hizmetleri Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde hizmet alımı yoluyla yapılmaktadır.