Değerlerimiz
20 Mayıs 2022

DEĞERLERİMİZ

KURUMSAL ETİK DEĞERLERİMİZ


• Çağdaş standartlarda hizmet sunmak.
• Eğitim (Tüm hak sahiplerini sürekli bilgilendirmek.)
• Erişilebilirlik (Sürekli hizmet)
• Eşitlik (Herkese eşit yaklaşım)
• Şeffaflık ve dürüstlük
• Toplum çıkarlarını koruma

ÇALIŞANLARIMIZIN ETİK DEĞERLERİ

• Tıbbi etik kurallara bağlı
• Ekip çalışmasına önem veren
• Dürüst
• Duyarlı
• Anlayışlı
• Araştırmacı
• İnsan Haklarına saygılı