Çalışan Hakları ve Güvenliği
05 Aralık 2022


BAŞVURULAR


1-Olay Tutanağı.docx
2-Beyaz Kod Ön Bilgilendirme Formu.docx
3-Hukuki Yardım Talep Formu İçin Tıklayınız.
4-İhbar Formu.docx
5-Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu.docx
6-Tebligatın Vekile Yapılması.docx
7-Psikososyal Destek Talep Formu (Form1).docx
8-Talep ve Öneri Formu (Form2).docx
9-Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Form3).docx


MEVZUAT

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu.pdf
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.doc
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi 2012-23 İçin Tıklayınız.
İçişleri Bakanlığının 2012-22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi İçin Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığının 2016-3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulama Genelgesi İçin Tıklayınız.
Çalışan Hakları ve Güvenliği uygulamaları rehberi için tıklayınız.
Yöneticiler Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları için Eğitim-İletişim Kitapçığı için Tıklayınız.
06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik için Tıklayınız.
Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında Birimlerin Kurulması (17.04.2018 tarihli ve E.621 sayılı yazı)için tıklayınız.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 27.12.2017 ve 1761 Sayılı Çalışan Motivasyonu Yazısı için tıklayınız.
 

SIKÇA SORULAN SORULAR:

Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayınız.docx

Afiş İçin Tıklayınız.

Beyaz Kodla İlgili Bilgi ve Başvuru için Çalışan Hakları Birimine Başvuru Yapabilirsiniz.

   İletişim : 0374 262 84 45 - 46               Dahili   : 7460