CV-TR
20 Ocak 2023

ÖZGEÇMİŞ

Sina Cafer DEMİR

Öğrenim Durumu

 

Derece

Alan

Üniversite

Önlisans

İşletme Yönetimi

Anadolu Üniversitesi

Lisans

Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri

Anadolu Üniversitesi

Lisans

Biyoloji

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yüksek Lisans

Biyoloji

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doktora

Biyoloji

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kurs ve Seminerler

Bilgisayar İşletmenliği

Etkili Ekip Çalışması

İnsan Kaynakları Yönetimi

TS-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyetler

Sorun Çözme Teknikleri

Etkili Sunuş Teknikleri

At Şu Adımı

Liderlik

İnovasyon ve Yaratıcılık, Kai-zen

NLP (Beyin Dili)

Zaman Yönetimi

Stres Yönetimi

Pazarlama İletişimi Halkla İlişkiler Reklam ve Tanıtım

Halkla İlişkiler Teknikleri

Sözsüz İletişim (Beden Dili)

5S Prensibi

Her Şey Seninle Başlar

Yönetim Sistemleri ve Etkileşimi

E-Learning

 

Belgeler

 

Başarı Belgesi: Bolu Valiliği

Teşekkür Belgesi: Bolu İl Sağlık Müdürlüğü

Katılım Belgesi: 2. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi

Onur Belgesi: Anadolu Üniversitesi

Yüksek Onur Belgesi: Anadolu Üniversitesi

Takdirname (No:2014/140): T.C. Jandarma Genel Komutanlığı

Takdirname (No:2014/61): T.C. Jandarma Genel Komutanlığı

Teşekkür Belgesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Katılım Belgesi: 4.Ulusal limnoloji sempozyumu

 

 

 

 

 

İş Deneyimleri

 

Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: İngilizce Öğretmeni

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.: İdari Memur

AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi: Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu

Bolu Halk Sağlığı Laboratuvarı: Biyolog

 

 

Yayınlar

 

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlar:

 

Demir SC, Birinci Yildirim A, Ucar Turker A, Eker İ (2022). Seasonal variation in alkaloid content, phenolic constituent and biological activities of some Leucojum aestivum L. Populations in Turkey. South African Journal of Botany 147, 713-723. doi.org/10.1016/j.sajb.2022.03.004

 

Yazılan uluslararası kitaplar:

 

Demir SC, Eker İ (2015). Petaloid Monocotyledonous Flora of Bolu Province, Including Annotations on Critical Petaloid Geophytes of Turkey. Pegem Akademi, Ankara, 80 pp.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

Demir SC, Eker İ (2014). Bolu İlinin Petaloid Geofit Florası. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27 Haziran 2014), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. p: 95.

 

 

Projeler

 

“Bolu İlinin Monokotiledon Geofit Florası” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Projesi, Proje no: 2012.01.03.499, Yüksek Lisans Öğrencisi, 2012─2014.

 

“Bolu Geofitlerinin ex-situ Korumaya Alınması ve Geofit Bahçesinin Oluşturulması” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Projesi, Proje no: 2013.03.01.606, Yüksek Lisans Öğrencisi, 2013─2014.

 

“Türkiye'de farklı lokasyonlarda yetişen Leucojum aestivum L. (gölsoğanı) popülasyonlarının alkaloid içeriğinin mevsimsel varyasyonunun belirlenmesi, morfolojik karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAP Projesi, Proje no: 2020.03.01.1436, Doktora Öğrencisi, 2019─2021.